st Nicholas Business Club logo on marble

St. Nicholas Business Club house rules

Αυτές οι οδηγίες έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίσουν τη καλή λειτουργία της επιχειρηματικής λέσχης St’ Nicholas Business Club, καθώς και για να προωθούν την υγεία, την ασφάλεια, τη θετική εμπειρία όλων όσων χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του.

Η διοίκηση του St’ Nicholas Business Club έχει την πρόθεση να διατηρήσει και να επιβάλει αυτούς τους κανόνες, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι, όλα τα μέλη λαμβάνουν όλες τις ευγενείς εξυπηρετήσεις και υπηρεσίες στις οποίες έχουν δικαίωμα ως μέλη του St’ Nicholas Business Club.

Είναι πάντοτε υποχρέωση των μελών να ακολουθούν αυτούς τους κανόνες ανά πάσα στιγμή. Θεωρούμε αυτούς τους όρους ως κανόνες λειτουργίας και σκοπεύουμε να τους επιβάλλουμε.

Σε περίπτωση παραβίασης αυτών, η διοίκηση του St’ Nicholas Business Club μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις στους παρεμβαίνοντες καθώς και σε ορισμένες περιπτώσεις να απαγορεύσει την πρόσβασή τους στις εγκαταστάσεις.

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της λέσχης είναι St’ Nicholas Business Club (εφεξής “Η λέσχη”). Πρόκειται για μια ιδιωτική λέσχη, της οποίας οι μοναδικοί διαχειριστές είναι το ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο του “St’ Nicholas Business Club”. Η επίσημη έδρα αυτής είναι Πλάτωνος 13 και Μπουμπουλίνας 23, 185 35 Πειραιάς.

2. ΣΤΟΧΟΙ

Αυτό είναι ένα κλαμπ μόνο για μέλη. Άτομα που ασχολούνται με τη Ναυτιλιακή Βιομηχανία ή συναφείς κύκλους μπορούν να γίνουν μέλη της Λέσχης, η οποία έχει ως στόχο να παρέχει μια φιλόξενη και άνετη ατμόσφαιρα στην οποία τα μέλη και οι επισκέπτες τους μπορούν να συναναστρέφονται, να εργάζονται και να χαλαρώνουν σε ίση αναλογία.

3. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΌ ΤΗΣ ΛΈΣΧΗΣ

Πρόκειται για μια ιδιόκτητη Λέσχη, της οποίας ιδιοκτήτες και αποκλειστικοί διαχειριστές είναι η “AHEPA Maritime HJ45 St. Nicholas”.

Η έδρα της Λέσχης είναι Πλάτωνος & Μπουμπουλίνας.

Η καθημερινή διαχείριση της Λέσχης γίνεται από την Επιτροπή της Λέσχης AHEPA Maritime HJ45 St. Nicholas και το Διοικητικό Συμβούλιο της AHEPA Maritime HJ45 St. Nicholas (εφεξής “οι Διαχειριστές”).

4. ΣΚΟΠΌΣ ΤΗΣ ΛΈΣΧΗΣ

Το AHEPA Maritime HJ45 St. Nicholas Club είναι μια ιδιωτική κοινωνική λέσχη που διαθέτει γεύματα, ποτά, κοινωνική αλληλεπίδραση, μοναδικά προγράμματα και εκδηλώσεις για τα μέλη, άτυπους χώρους εργασίας και εγκαταστάσεις για ειδικές εκδηλώσεις (εφεξής “Ειδικές Εκδηλώσεις”). Το πρώτο μας μέλημα είναι η ασφάλεια των μελών μας και η ικανότητά τους να απολαμβάνουν τη Λέσχη και τις εγκαταστάσεις της.

5. ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σε τακτική βάση, οι ώρες λειτουργίας της Λέσχης θα ενημερώνονται στην ιστοσελίδα της AHEPA Maritime HJ45 St. Nicholas ή θα αποστέλλονται απευθείας στα μέλη της. Το ωράριο εργασίας στη Λέσχη μπορεί να αλλάξει. Η Λέσχη μπορεί να κλείσει για ορισμένο χρονικό διάστημα ή για αργίες, καθαρισμό ή συντήρηση ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία που η Διοίκηση της Λέσχης θεωρεί ότι δικαιολογεί προσωρινό κλείσιμο, παρέχοντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ειδοποίηση στα μέλη.

6. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ AHEPA MARITIME HJ45 ST. NICHOLAS CLUB.

Συμφωνείτε να ακολουθήσετε τους κανονισμούς της Λέσχης συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την αίτηση μέλους. Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις μελών, η Επιτροπή της Λέσχης AHEPA Maritime HJ45 Αγίου Νικολάου και το Διοικητικό Συμβούλιο της AHEPA Maritime HJ45 Αγίου Νικολάου εγκρίνουν νέα μέλη.

Εάν η αίτησή σας γίνει δεκτή, θα λάβετε επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αφού ενημερωθεί ότι η εγγραφή του ως μέλους έχει γίνει αποδεκτή, κάθε μέλος πρέπει να προχωρήσει στην πληρωμή του ετήσιου κόστους της συνδρομής του. Η ετήσια συνδρομή σας θα ξεκινήσει την ημέρα που θα ορίσετε για την πληρωμή της συνδρομής σας.

7. ΠΡΌΤΑΣΗ ΝΈΩΝ ΜΕΛΏΝ

Τα μέλη ενθαρρύνονται να προτείνουν άτομα για ένταξη στη Λέσχη.

8. ΑΝΑΝΈΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΏΝ

Τα μέλη πληρώνουν συνδρομή μέλους για ένα έτος. Η ιδιότητα μέλους της Λέσχης δεν ανανεώνεται αυτόματα ή σιωπηρά. Η Επιτροπή της Λέσχης μας επανεξετάζει τις ανανεώσεις των μελών σε ετήσια βάση.

9. ΠΛΗΡΩΜΉ ΜΈΛΟΥΣ

Ως μέλος της Λέσχης, θα είστε άμεσα υπόχρεοι για τις συνδρομές μέλους και την ετήσια συνδρομή από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησής σας. Θα είστε άμεσα υπεύθυνοι για την ετήσια συνδρομή την ημέρα της επιβεβαίωσης της ανανέωσης της συνδρομής σας.

Συμφωνείτε να χρεωθείτε με συνδρομή μέλους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Λέσχης, παρέχοντάς μας τα στοιχεία πληρωμής σας.

Εάν οι τιμές που ισχύουν για την ανανέωση της συνδρομής σας αλλάξουν, θα σας ειδοποιήσουμε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και το αργότερο τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία επετείου της ανανέωσης της εν λόγω συνδρομής, για τις αλλαγές στις τιμές και, κατά περίπτωση, για τις ρυθμίσεις πληρωμής.

Η μη καταβολή της συνδρομής μέλους ή/και της ετήσιας συνδρομής του μέλους, εντός ενός μηνός, από την αναφερόμενη ημερομηνία λήξης της συνδρομής του μέλους, θα έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της αποδοχής σας και το μέλος που δεν θα είναι ενήμερο για την καταβολή των οφειλόμενων ποσών, θα του απαγορευτεί η πρόσβαση στη Λέσχη.

10. ΛΉΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΌΤΗΤΑΣ ΜΈΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΌΓΟΥ

Ως μέλος, έχετε τη δυνατότητα να τερματίσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή. Εάν επιλέξετε να πληρώσετε την ετήσια συνδρομή σας σε δόσεις και στη συνέχεια αποφασίσετε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας κατά τη διάρκεια του έτους, θα είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε ολόκληρο το τίμημα της συνδρομής μέχρι την τρέχουσα ετήσια προθεσμία, ανεξαρτήτως του λόγου. Εάν το επιθυμείτε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Επιτροπή του συλλόγου μας στην ακόλουθη διεύθυνση: _________________

11. ΚΆΡΤΕΣ ΜΕΛΏΝ

Όταν τα μέλη φθάνουν στην υποδοχή της Λέσχης, πρέπει να επιδεικνύουν την κάρτα μέλους τους καθώς και την εθνική τους ταυτότητα. Σε μη μέλος που παρουσιάζει την κάρτα μέλους θα απαγορεύεται η είσοδος στη Λέσχη, ενώ στο μέλος του οποίου η κάρτα χρησιμοποιήθηκε μπορεί να ανασταλεί ή ακόμη και να διακοπεί η ιδιότητα του μέλους.

Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της κάρτας μέλους της Λέσχης, πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως την επιτροπή της Λέσχης με κάθε πειστικό μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με απόδειξη παραλαβής).

12. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ

Η δυνατότητα των μελών να προσκαλούν επισκέπτες στη Λέσχη είναι περιορισμένη. Κάθε Μέλος επιτρέπεται να φέρει μέχρι τρεις επισκέπτες στη Λέσχη. Πρόσθετοι επισκέπτες μπορούν να γίνουν δεκτοί στο πλαίσιο μιας κράτησης δείπνου, μιας προγραμματισμένης ιδιωτικής εκδήλωσης ή εφόσον εγκριθεί εκ των προτέρων από τη διεύθυνση. Ενδέχεται να προκύψει μια κατάσταση που να επιβάλλει τον περιορισμό του αριθμού των προσκεκλημένων, η οποία θα αναφέρεται στα μέλη.

Τα μέλη είναι υπεύθυνα για τη συμπεριφορά των επισκεπτών τους, καθώς και για τυχόν ανεξόφλητα έξοδα της Λέσχης. Όταν οι επισκέπτες φτάνουν στη Λέσχη, πρέπει να εγγραφούν στη ρεσεψιόν. Τα μέλη πρέπει να είναι παρόντα με τους επισκέπτες τους ανά πάσα στιγμή.

Κανένα άτομο δεν γίνεται δεκτό ως επισκέπτης στη Λέσχη, εάν έχει ποτέ αποτύχει ως υποψήφιος μέλος, έχει διαγραφεί ως μέλος ή εξακολουθεί να χρωστάει στη Λέσχη αφού υπήρξε μέλος.

13. ΠΑΙΔΙΑ

Μόνο τα παιδιά των μελών επιτρέπεται να εισέρχονται στους χώρους και μόνο όταν συνοδεύονται από γονέα μέλος. Τα μέλη είναι υπεύθυνα για τη συμπεριφορά των παιδιών τους. Τα παιδιά των μελών θεωρούνται φιλοξενούμενοι. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στη Λέσχη σε άτομα κάτω των 18 ετών, εκτός από τα ακόλουθα: (α) κατόπιν προηγούμενης συμφωνίας με τη διοίκηση της Λέσχης, μπορεί να επιτραπεί στα συνοδευόμενα παιδιά να παρακολουθήσουν ειδικές εκδηλώσεις που έχουν κανονιστεί προηγουμένως- ή (β) κατά τη διάρκεια καθορισμένων περιόδων γεύματος το Σαββατοκύριακο και ή ειδικών εκδηλώσεων της λέσχης, όταν συνοδεύονται από τον γονέα μέλος τους.

14. ΓΕΝΙΚΉ ΕΝΔΥΜΑΣΊΑ

Η είσοδος μπορεί να απαγορευτεί σε κάθε μέλος ή επισκέπτη του που δεν φαίνεται να είναι καλά ντυμένος. Η διοίκηση της Λέσχης αναμένει από όλα τα μέλη και τους επισκέπτες τους να εμφανίζονται με κομψό, καλοντυμένο τρόπο και υποστηρίζει έναν εκλεπτυσμένο κώδικα ντυσίματος κατά την επίσκεψή τους στη Λέσχη. Επιτρέπονται τα καθαρά και ελκυστικά αθλητικά παπούτσια, αλλά μόνο εάν φοριούνται με αποδεκτά ρούχα. Τα τζιν επιτρέπονται αρκεί να είναι καθαρά, όχι σκισμένα και όχι ατημέλητα. Οι σαγιονάρες και τα αθλητικά ρούχα δεν επιτρέπονται.

Τα μέλη είναι υπεύθυνα για την ενημέρωση των επισκεπτών τους σχετικά με την ενδυμασία που αρμόζει στη Λέσχη και τη διασφάλιση ότι οι επισκέπτες τους ακολουθούν τον ενδυματολογικό κώδικα της Λέσχης. Παρακαλούμε να θυμάστε ότι η Διεύθυνση της Λέσχης έχει τον τελευταίο λόγο για το αν η εμφάνιση ενός μέλους είναι κατάλληλη ή όχι.

15. ΕΝΔΥΜΑΣΊΑ ΕΙΔΙΚΏΝ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ

(α) Κοκτέιλ: Κοκτέιλ: Επαγγελματικό κοστούμι ή ελκυστικό σακάκι που φοριέται με παντελόνι/φούστα και κατάλληλο πουκάμισο. Η χρήση γραβάτας ή παπιγιόν είναι προαιρετική. Ένα κομψό φόρεμα για πάρτι μέχρι το γόνατο, ένα κομψό παντελόνι ή μια ολόσωμη φόρμα. Ασορτί υποδήματα.

(γ) Επίσημο / γραβάτα: Κοστούμι ή σμόκιν είναι κατάλληλο. Γραβάτα ή παπιγιόν, ή ένα πολιτιστικό ισοδύναμο, όπως κιλτ ή στρατιωτική στολή. Κομψό παντελόνι/φόρεμα, μακρύ φόρεμα. Ασορτί υποδήματα.

16. ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ

Η Λέσχη, ή τμήματα της Λέσχης, μπορεί να ορίζονται ως χώροι ιδιωτικών εκδηλώσεων για τα μέλη κατά καιρούς. Τα μέλη μπορούν να διοργανώνουν ειδικές εκδηλώσεις σε συγκεκριμένα μέρη του χώρου, συντονίζοντας τις ημερομηνίες, τις ώρες, τα τρόφιμα, τα ποτά και τα άλλα στοιχεία της εκδήλωσης με τη διοίκηση της Λέσχης. Τα φιλοξενούντα μέλη πρέπει να ακολουθούν όλους τους κανονισμούς της Λέσχης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η διοίκηση της Λέσχης και το φιλοξενούν μέλος μπορούν να υπογράψουν από κοινού μια συμφωνία ειδικής εκδήλωσης με τη Λέσχη, η οποία είναι επιπλέον των κανόνων της Λέσχης. Κατόπιν αιτήματος του μέλους που φιλοξενεί τη Λέσχη προς τη διεύθυνση της Λέσχης, θα δίνεται ειδοποίηση στα μέλη που φιλοξενούν τη Λέσχη για τη χρήση της Λέσχης για κράτηση ιδιωτικής εκδήλωσης.

Κάθε οικοδεσπότης εκδήλωσης θα έχει την εξουσία να καθορίζει τους κανονισμούς απορρήτου που ισχύουν εντός των ορίων του χώρου που φιλοξενείται η εκδήλωση, με τη συγκατάθεση του διαχειριστή εκδηλώσεων της Λέσχης. Πριν από την καταγραφή, φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση, δημοσιοποίηση, αναφορά της ειδικής εκδήλωσης στα ειδησεογραφικά μέσα (ζωντανά, έντυπα ή ψηφιακά), στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή με άλλο τρόπο τη δημόσια αναγνώριση ή περιγραφή της εκδήλωσης, του οικοδεσπότη ή των παρευρισκομένων, τα μέλη και οι επισκέπτες που παρευρίσκονται σε εκδήλωση που φιλοξενείται πρέπει να λάβουν άδεια από τη διοίκηση της Λέσχης.

Οι πληρωμές με μετρητά, πιστωτικές κάρτες ή οικιακούς λογαριασμούς γίνονται δεκτές και πρέπει να εξοφλούνται κατά τη στιγμή της αγοράς. Στη Λέσχη, έχουμε επιλέξει προσεκτικά μια έμπειρη και υψηλής ποιότητας ομάδα προσωπικού. Η άνεση και η εξαιρετική εμπειρία των μελών μας είναι οι βασικές τους ανησυχίες. Αναμένουμε από τα μέλη μας να συμπεριφέρονται στους υπαλλήλους της Λέσχης με αξιοπρέπεια και σεβασμό.

17. ΚΡΆΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΌ

Η διεύθυνση της Λέσχης θα παρέχει κρατήσεις για φαγητό και τραπέζια κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Οι κρατήσεις για φαγητό είναι διαθέσιμες μόνο στα Μέλη. Δεν συνιστάται η ακύρωση κρατήσεων με προειδοποίηση μικρότερη των 24 ωρών. Εάν ένα μέλος καθυστερήσει 15 λεπτά ή περισσότερο μετά την καθορισμένη ώρα, η κράτηση μπορεί να ακυρωθεί. Σε περίπτωση κράτησης δείπνου ή κράτησης ιδιωτικής εκδήλωσης υπό την αιγίδα Μέλους, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του χώρου, δεν υπάρχει όριο καλεσμένων. Σε τακτική βάση, το μενού της λέσχης θα αποστέλλεται στα μέλη της με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

18. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛ

Παρόλο που τα αλκοολούχα ποτά είναι διαθέσιμα σε όλη τη Λέσχη και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας των μελών, αναμένουμε από όλα τα μέλη να ελέγχουν την κατανάλωσή τους και να απέχουν από διασπαστική συμπεριφορά ως αποτέλεσμα της κατανάλωσης αλκοόλ. Έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την προσφορά αλκοολούχων ποτών σε μέλη ή επισκέπτες που φαίνονται να είναι μεθυσμένοι. Η υπηρεσία αλκοολούχων ποτών της Λέσχης θα συμμορφώνεται με όλους τους πολιτειακούς και δημοτικούς νόμους, κανόνες και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένης της νόμιμης ηλικίας κατανάλωσης αλκοόλ. Χωρίς τη ρητή άδεια της Διεύθυνσης της Λέσχης, κανένα ποτό δεν επιτρέπεται να εισαχθεί ή να αποσυρθεί από τους χώρους.

19. ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΜΗ ΚΑΠΝΙΖΌΝΤΩΝ

Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στους χώρους της Λέσχης. Τα μέλη και οι φιλοξενούμενοι που επιλέγουν να καπνίζουν τσιγάρα ή πούρα πρέπει να το κάνουν σε χώρους που καθορίζονται από τη διοίκηση της Λέσχης εκτός της Λέσχης.

20. ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΌΧΛΗΣΗΣ

Η Λέσχη εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής στην παρενόχληση. Κανένα μέλος δεν πρέπει να προβαίνει ή να επιδοκιμάζει πράξεις ή σχόλια που εισάγουν διακρίσεις με βάση τη φυλή, το θρήσκευμα, το χρώμα, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία ή οποιονδήποτε άλλο συγκρίσιμο παράγοντα. Κάθε μέλος ή επισκέπτης που ενοχλείται από οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες συμπεριφορές ενθαρρύνεται να επικοινωνήσει με τη διεύθυνση της Λέσχης ή με οποιονδήποτε υπεύθυνο της Λέσχης που έχει υπηρεσία. Εάν τα μέλη ή οι επισκέπτες συμμετέχουν σε τέτοιες ενοχλητικές συμπεριφορές, η διεύθυνση της Λέσχης είναι υπεύθυνη για την ενημέρωσή τους και την αποπομπή τους.

21. ΜΗ ΕΚΖΉΤΗΣΗ

Με αμοιβαία συμφωνία, τα μέλη της λέσχης επιτρέπεται να πραγματοποιούν ανεπίσημες επαγγελματικές συναντήσεις και συζητήσεις. Απαγορεύεται η προσέλκυση μελών για επιχειρηματικές ευκαιρίες, η συγκέντρωση χρημάτων, η συμμετοχή σε άλλες οργανώσεις ή η προώθηση θρησκευτικών ή πολιτικών σκοπών, καθώς και η διανομή ανεπιθύμητου υλικού μάρκετινγκ στα μέλη ή η ανάρτηση οποιωνδήποτε ανακοινώσεων ή διαφημίσεων που δεν έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων από τη διοίκηση της Λέσχης.

Οι αναφορές μπορούν να ξεκινήσουν, να ζητηθούν, να διαδοθούν ή να τοποθετηθούν στην ιδιοκτησία της Λέσχης μόνο με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του διαχειριστή της Λέσχης. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του διαχειριστή της Λέσχης, δεν επιτρέπεται να γίνεται καμία προσέλκυση στο όνομα ή για λογαριασμό της Λέσχης, ούτε να χρησιμοποιείται το όνομα ή το έμβλημα της Λέσχης για οποιονδήποτε σκοπό.

22. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η αποστολή μηνυμάτων και η αθόρυβη χρήση εφαρμογών κινητών τηλεφώνων επιτρέπεται ανά πάσα στιγμή σε όλα τα τμήματα της Λέσχης (εκτός από εφαρμογές με φωνητικά ή ηχητικά εφέ που μπορεί να ενοχλήσουν άλλα μέλη ή επισκέπτες). Κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορούν να χρησιμοποιούνται υπολογιστές και άλλες συσκευές χωρίς τηλέφωνο (όπως ταμπλέτες).

Η Λέσχη έχει πολιτική απαγόρευσης φωτογράφησης στους χώρους της για τη διαφύλαξη της ιδιωτικής ζωής των μελών μας. Τα μέλη και οι επισκέπτες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν φωτογραφικές μηχανές ή εξοπλισμό βιντεοσκόπησης ενώ βρίσκονται στη Λέσχη.

23. ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΆ ΜΈΣΑ ΚΑΙ ΜΈΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ

Η Λέσχη διατηρεί μια αυστηρή πολιτική απαγόρευσης του Τύπου για τα μέλη και τους επισκέπτες τους, με εξαίρεση τις ειδικές ή φιλοξενούμενες εκδηλώσεις. Τα μέλη ευθύνονται εάν αποκαλύψουν ή προσδιορίσουν άλλα μέλη ή επισκέπτες της Λέσχης σε οποιαδήποτε γραπτή αλληλογραφία, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά ή διαδικτυακά ειδησεογραφικά μέσα. Αυτό καλύπτει το Facebook, το Instagram, το Twitter, το LinkedIn, το Snapchat, το YouTube, το Vimeo και τα προσωπικά ιστολόγια, καθώς και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Instagram, το Twitter, το LinkedIn, το Snapchat, το YouTube, το Vimeo και τα προσωπικά ιστολόγια. Με τις εξαιρέσεις που παρατίθενται στην παράγραφο 16 “Φιλοξενία εκδηλώσεων”, αυτό συνεπάγεται ότι δεν επιτρέπεται η κοινοποίηση φωτογραφιών που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις της Λέσχης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

24. ΣΥΓΚΑΤΆΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΏΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ LIKELINESS

Οι φωτογραφικές εκδηλώσεις μπορεί να καταγράφονται από ορισμένους υπαλλήλους της Λέσχης και φωτογράφους/βιντεογράφους κατά καιρούς. Εάν επιθυμείτε να παραμείνετε ανώνυμοι, παρακαλείστε να ενημερώσετε τη διεύθυνση της Λέσχης και να επιλέξετε μια θέση μακριά από την κάμερα. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να προστατεύσουμε το απόρρητό σας και να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες σας. Η διοίκηση της Λέσχης διατηρεί το δικαίωμα να καταγράφει, βιντεοσκοπεί ή φωτογραφίζει εκδηλώσεις ή/και δραστηριότητες των μελών για χρήση στον προγραμματισμό των μελών, στο μάρκετινγκ, στις δημόσιες σχέσεις και σε άλλους εμπορικούς/επιχειρηματικούς σκοπούς.

25. PETS

Τα ζώα δεν επιτρέπονται στις εγκαταστάσεις.

26. ΓΕΊΤΟΝΕΣ

Τα μέλη υποχρεούνται να εισέρχονται και να εξέρχονται από τους χώρους της Λέσχης διακριτικά ανά πάσα στιγμή, καθώς και να εγγυώνται την ειρηνική είσοδο και έξοδο των επισκεπτών τους, από ενδιαφέρον για τους γείτονές μας.

27. ΓΕΝΙΚΉ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ ΤΩΝ ΜΕΛΏΝ

Οι κανονισμοί της λέσχης πρέπει να τηρούνται τόσο από τα μέλη όσο και από τους επισκέπτες. Τα μέλη καλούνται να εγγυηθούν για τη συμπεριφορά των καλεσμένων τους.

Στα επαγγελματικά επιστολόχαρτα, τα μέλη και οι επισκέπτες τους δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή το έμβλημα της Λέσχης. Σε γραπτή αλληλογραφία με τον Τύπο ή το ευρύ κοινό, τα μέλη και οι επισκέπτες τους δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το όνομα της Λέσχης. Τα μέλη και οι επισκέπτες τους δεν επιτρέπεται να φέρνουν ή να παραγγέλνουν τρόφιμα ή ποτά μέσα στη Λέσχη.

Εκτός εάν έχει εγκριθεί από τη διεύθυνση της Λέσχης ή λόγω του προγράμματος μιας χορηγούμενης ή ειδικής εκδήλωσης, τα μέλη και οι προσκεκλημένοι τους δεν επιτρέπεται να παραμένουν στη Λέσχη για περισσότερες από τρεις συνεχόμενες ώρες. Απαγορεύεται η φωτογράφηση σε οποιοδήποτε τμήμα της Λέσχης από τα μέλη ή τους επισκέπτες τους.

Η διοίκηση της Λέσχης έχει μοναδική πρόσβαση σε πληροφορίες από το μητρώο μελών, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων, αριθμών τηλεφώνου και διευθύνσεων. Για τα μέλη και τους φιλοξενούμενους, η Λέσχη δεν δέχεται αλληλογραφία ή αποστολές.

Εάν τα μέλη και οι επισκέπτες παραβιάζουν τους κανονισμούς της Λέσχης ή συμμετέχουν σε ανάρμοστη συμπεριφορά, η διεύθυνση της Λέσχης είναι υπεύθυνη για την ενημέρωσή τους, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει την αποβολή τους.

28. ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΆΠΟΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ

Αναφέροντας παραβιάσεις των κανονισμών της Λέσχης ή περιστατικά κακής συμπεριφοράς στην Επιτροπή της Λέσχης ή στο Διοικητικό Συμβούλιο της AHEPA Maritime HJ45 St. Nicholas, κάθε μέλος της Λέσχης μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου ευγένειας, σεβασμού, πειθαρχίας και ευταξίας.

Τα μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν γραπτά παράπονα στην Επιτροπή της Λέσχης ή στο Διοικητικό Συμβούλιο της AHEPA Maritime HJ45 St. Nicholas για κάποιο άλλο μέλος, την υπηρεσία της Λέσχης ή τη διοίκηση.

Προτάσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών της λέσχης, της διακόσμησης, της διοίκησης ή άλλες προτάσεις για την αύξηση της ικανοποίησης των μελών θα πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς στην Επιτροπή της λέσχης ή στο Διοικητικό Συμβούλιο της AHEPA Maritime HJ45 St. Nicholas.

Τα παράπονα της διοίκησης πρέπει να απευθύνονται γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο της AHEPA Maritime HJ45 St. Nicholas.

Τα μέλη καλούνται να ενημερώσουν την Επιτροπή της Λέσχης ή το Διοικητικό Συμβούλιο της AHEPA Maritime HJ45 St. Nicholas για τυχόν τιμητικές διακρίσεις ή ευχαριστίες για υποδειγματικές υπηρεσίες ή εμπειρίες.

29. CCTV

Τα μέλη και οι προσκεκλημένοι τους θα πρέπει να ενημερώνονται ότι χρησιμοποιούμε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης σε όλη τη Λέσχη για λόγους ασφαλείας.

30. GDPR

Είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διατηρούμε ή χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας υποβάλλετε στο πλαίσιο της ιδιότητάς σας ως μέλους, λόγω των πρόσφατων αλλαγών στη νομοθεσία που ρυθμίζει τα δεδομένα και τα προσωπικά στοιχεία:

  1. a. Εάν πληρώνετε με άμεση χρέωση, οι πληροφορίες του λογαριασμού σας διατηρούνται ιδιωτικές και ασφαλείς μέχρι να αποφασίσετε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας ή να χρησιμοποιήσετε μια νέα μέθοδο πληρωμής.
  2. b. Στο πλαίσιο της ιδιότητας μέλους, θα επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ταχυδρομείου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τα νέα και τις δραστηριότητες των μελών. Μπορείτε να διαγραφείτε από αυτό το μήνυμα ανά πάσα στιγμή, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι αν το κάνετε, θα χάσετε ειδικές προσφορές, εκδηλώσεις και νέα της Λέσχης.
  3. c. Εάν επιλέξετε να παραιτηθείτε από μέλος, τα δεδομένα και τα αρχεία σας θα διαγραφούν.
  4. d. Για την παροχή της συνδρομής σας, τις κρατήσεις που κάνετε και τα μηνύματα που λαμβάνετε από εμάς, συνεργαζόμαστε με μια επιλεγμένη ομάδα παρόχων υπηρεσιών και επιχειρηματικών εταίρων. Προκειμένου να εκπληρώσουμε τη συνδρομή σας, πρέπει να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας μαζί τους. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες σας παραμένουν ιδιωτικές και απόρρητες.

31. ΑΝΆΚΛΗΣΗ ΚΑΝΌΝΩΝ

Η Λέσχη μπορεί να ανακαλέσει, να συμπληρώσει ή να αλλάξει τους παρόντες κανόνες ανά πάσα στιγμή και η ανάκληση, η συμπλήρωση ή η αλλαγή αυτή θα είναι άμεσα δεσμευτική για όλα τα μέλη της Λέσχης.

Γίνετε μέλος του St. Nicholas Business Club

Scroll to Top