Αίτηση συμμετοχής εταιρικών αντιπροσώπων


 

  Φόρμα εγγραφής

  *Τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά

  Με το παρόν επιθυμώ να γίνω νέο μέλος στο St' Nicholas Business Club

  Όνομα*

  Επώνυμο*

  Ημερομηνία γέννησης

  Διεύθυνση*

  Πόλη*

  Χώρα*

  Ταχυδρομικός κώδικας*

  Φύλο*

  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο*

  Κινητό τηλέφωνο*

  1. Με την παρούσα αίτησή μου και έχοντας λάβει γνώση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την αποθήκευση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, δηλώνω υπεύθυνα τα ακόλουθα:

  a. Συμφωνώ ρητά και δίνω τη συγκατάθεσή μου για τη νόμιμη επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων, σύμφωνα με τον κανονισμό 4624/19 και τον κανονισμό ΕΕ 2016-679 (GDPR) και μόνο για τους ακόλουθους λόγους:
  (1) Τήρηση στατιστικών στοιχείων για τα μέλη της Ναυτικής Λέσχης
  (2) Συμπλήρωση του Μητρώου Μελών της Ναυτικής Λέσχης.
  (3) Ενημέρωση της Ναυτικής Λέσχης και διασταύρωση στοιχείων στο πλαίσιο των ενεργειών που απαιτούνται για τη συνδρομή των μελών, στο πλαίσιο αυτών που ορίζονται στο άρθρο 30Γ, παρ. 12 του νόμου 1264/82.

  b. Δεν το επιτρέπω:
  (1) Την τήρηση ή επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών μου δεδομένων για λόγους άλλους από τους ανωτέρω, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ενημέρωσή μου στο πλαίσιο της δήλωσης συγκατάθεσης ή διαφωνίας μου.
  (2) Η γνωστοποίηση ή διαβίβαση των ανωτέρω δεδομένων σε οποιονδήποτε άλλον εκτός του Ναυτικού Ομίλου και αυτό μόνο για τους λόγους που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και το καταστατικό του Ναυτικού Ομίλου.

  d. Γνωρίζω ότι είμαι υποχρεωμένος να ενημερώσω τον ανωτέρω Σύλλογο το συντομότερο δυνατό και με τον πλέον πρόσφορο τρόπο σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων μου.

  e. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τη γραπτή ή προφορική επικοινωνία και ενημέρωση εκ μέρους του Ναυτικού Ομίλου στα στοιχεία επικοινωνίας που έχω δηλώσει, και ειδικά για κάθε έγγραφο που με αφορά, ότι μου κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Scroll to Top