Αίτηση εταιρικής ιδιότητας μέλους


 

  ΦΌΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΉΣ

  *Τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά

  Με το παρόν επιθυμώ να ενταχθώ ως νέο εταιρικό μέλος στην επιχειρηματική λέσχη του Αγίου Νικολάου.

  Εταιρεία*

  Επιχειρηματικός τομέας*

  Διεύθυνση της εταιρείας*

  Πόλη*

  Χώρα*

  Ταχυδρομικός κώδικας*

  Τηλέφωνο*

  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο*

  Ιστοσελίδα

  ΕΚΠΡΌΣΩΠΟΙ

  Όνομα*

  Επώνυμο*

  Ημερομηνία γέννησης

  Διεύθυνση*

  Πόλη*

  Χώρα*

  Ταχυδρομικός κώδικας*

  Φύλο*

  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο*

  Κινητό τηλέφωνο*

  1. Με την παρούσα αίτησή μου και έχοντας λάβει γνώση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την αποθήκευση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, δηλώνω υπεύθυνα τα ακόλουθα:

  a. Συμφωνώ ρητά και δίνω τη συγκατάθεσή μου για τη νόμιμη επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων, σύμφωνα με τον κανονισμό 4624/19 και τον κανονισμό ΕΕ 2016-679 (GDPR) και μόνο για τους ακόλουθους λόγους:
  (1) Τήρηση στατιστικών στοιχείων για τα μέλη του St' Nicholas Business Club
  (2) Συμπλήρωση του Μητρώου Μελών του St' Nicholas Business Club.
  (3) Ενημέρωση του St' Nicholas Business Club και διασταύρωση στοιχείων στο πλαίσιο των ενεργειών που απαιτούνται για τη συνδρομή των μελών, στο πλαίσιο αυτών που ορίζονται στο άρθρο 30Γ, παρ. 12 του νόμου 1264/82.

  b. Δεν το επιτρέπω:
  (1) Την τήρηση ή επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών μου δεδομένων για λόγους άλλους από τους ανωτέρω, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ενημέρωσή μου στο πλαίσιο της δήλωσης συγκατάθεσης ή διαφωνίας μου.
  (2) Η γνωστοποίηση ή διαβίβαση των παραπάνω δεδομένων σε οποιονδήποτε άλλον εκτός της Ναυτικής Λέσχης και αυτό μόνο για τους λόγους που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και το καταστατικό της Επιχειρηματικής Λέσχης Αγίου Νικολάου.

  d. Γνωρίζω ότι είμαι υποχρεωμένος να ενημερώσω τον ανωτέρω Σύλλογο το συντομότερο δυνατό και με τον πλέον πρόσφορο τρόπο σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων μου.

  e. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τη γραπτή ή προφορική επικοινωνία και ενημέρωση εκ μέρους του St' Nicholas Business Club στα στοιχεία επικοινωνίας που έχω δηλώσει, και ειδικά για κάθε έγγραφο που με αφορά, ότι μου κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Scroll to Top